Đề xuất nhiệm vụ năm 2018 thuộc chương trình KH&CN cấp quốc gia

Đề xuất nhiệm vụ năm 2018 thuộc chương trình KH&CN cấp quốc gia


Kính gửi: Các Khoa, Trung tâm nghiên cứu, Bộ môn trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 498/ĐHQGHN - KHCN của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đề xuất nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20, Trường Đại học Giáo dục đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên của đơn vị biết và đăng ký tham gia đề xuất (Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN và Mẫu đề xuất được đính kèm tại đây).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ xin gửi về Phòng Khoa học - Quan hệ quốc tế, 303 nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00 ngày 26/02/2017 (qua email: ptthoa3103@vnu.edu.vn, số điện thoại: 0947.31.03.90)

Trân trọng thông báo./.