Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt của lãnh đạo trường Đại học Giáo dục với các Nghiên cứu sinh, học viên cao học năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt của lãnh đạo trường Đại học Giáo dục với các Nghiên cứu sinh, học viên cao học năm học 2016-2017

            Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Giáo dục triển khai Kế hoạch buổi gặp mặt với các NCS, học viên cao học (gọi tắt là học viên sau đại học), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Gặp mặt các học viên cao học và NCS đang học tập tại Trường Đại học Giáo dục.

- Tạo điều kiện để học viên có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các học viên rút ra được những kinh nghiệm hữu ích nhằm phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình tại Trường Đại học Giáo dục.

II.  THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Học viên cao học Khóa QH-2015-S, QH-2016-S.

- NCS Khóa QH-2014-S, QH-2015-S, QH-2016-S

- Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và chuyên viên phụ trách các lớp sau đại học, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (CTHSSV), đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Khoa Quản lý giáo dục, Bộ môn Đo lường và Đánh giá, Giảng viên phụ trách và giáo vụ các khoa, bộ môn.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

3.1. Thời gian: 15h00 Chủ nhật, ngày 14/05/2017

3.2. Địa điểm: Phòng 502, tầng 5, nhà C0 - Trường Đại học Giáo dục - 182 Lương Thế Vinh -Thanh Xuân - Hà Nội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI GẶP MẶT

15h00- 17h00

 

 

 

-  Đón tiếp đại biểu và học viên

-  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-  Phát biểu của đại diện BGH nhà trường

-  Phát biểu của các học viên SĐH

-  Đại diện lãnh đạo các Phòng, các Khoa, Bộ môn trực thuộc trả lời và giải đáp thắc mắc của học viên SĐH

17h00

-  Kết thúc.

 

Phòng CTHS-SV