Mời tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng của Trường Đại học Hồng Kông năm 2017

Mời tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng của Trường Đại học Hồng Kông năm 2017

Thực hiện Công văn số 1155/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 4/4/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chọn cử sinh viên và học viên cao học, NCS đến tham gia buổi giới thiệu chương trình học bổng của Trường Đại học Hồng Kông năm 2017, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 11/5/2017 (Thứ Năm)      

(Thời gian bắt đầu: 15 giờ, ngày 11/5/2017)

2. Địa điểm: Phòng 901- Tầng 9 Nhà điều hành ĐHQGHN

                      144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung

Giới thiệu về chương trình học bổng thạc sĩ, chương trình học bổng tiến sĩ; cách thức làm hồ sơ, đăng ký; hỏi - đáp… (Thông tin chi tiết trong file đính kèm).

4. Thành phần tham dự

- Sinh viên ĐHCQ:

           + QH-2013-S: 06 SV (mỗi lớp chọn cử 01 SV tham dự)

           + QH-2014-S: 06 SV (mỗi lớp chọn cử 01 SV tham dự)

- Học viên cao học và NCS:

          + Học viên cao học: 03 HV (thuộc các chuyên ngành: Ngữ Văn, Lịch sử, Đo lường và đánh giá trong giáo dục)

          + NCS: 02 HV (thuộc các chuyên ngành: QLGD, Đo lường và đánh giá trong giáo dục)

Kính đề nghị CVHT, giảng viên phụ trách lập danh sách sinh viên, học viên tham dự (Danh sách có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa) gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn) trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 07/4/2017.

   Trân trọng ./.