Thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”

Thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”

Hội thảo nhằm giúp các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh khởi nghiệp hiểu rõ hơn về sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho người học, người lao động và của tổ chức; cách thức các nhà khởi nghiệp, các doanh nhân trên thế giới đã và đang phát triển các ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực này.

Hội thảo cũng nhằm tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh, khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy mạnh hơn các nghiên cứu và các mô hình sáng nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo cho nguồn nhân lực ở Việt Nam.

Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp” được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian : 8h00-12.30, Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng 901, Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy – HN.

3. Nội dung :

- Các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh các cấp học mầm non, phổ thông và sinh viên đại học trên thế giới và Việt Nam;

- Đánh giá năng lực sáng tạo của người học và của người lao động, đánh giá sản phẩm sáng tạo;

- Lãnh đạo sáng tạo;

- Chính sách và điều kiện để phát triển năm lực sáng tạo cho người học và người lao động trên thế giới và ở Việt Nam;

- Các tổ chức khởi nghiệp và các thành tựu sáng tạo; mối liên kết nhà trường - doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện hoạt động sáng tạo;

- Công nghệ thông tin và truyền thông đối với sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo;

- Phát triển năng lực sáng tạo ở học sinh có các loại hình trí tuệ khác nhau;

- Sáng tạo trong kinh doanh;

4. Thành phần tham dự:

- Ban giám hiệu.

- Lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, TTNC và Bộ môn trực thuôc.

- Cán bộ giảng viên quan tâm.

Thông tin chi tiết liên hệ Bà: Nguyễn Thị Kim Nhân, Phòng KH-QHQT qua số điện thoai: 0979.302.999.

Trân trọng thông báo./.