Thông báo Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018

Thông báo Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 6/9/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2017-2018 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1.   Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên
2.   Giá trị học bổng: 500 đô la Mỹ/01 SV/năm học (tương đương khoảng 11.340.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .
3.   Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy;

- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

4.   Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017 - 2018 cho sinh viên;

-Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/GiaKGZ1hDRKaRyo22     

- Sau khi xét chọn, Phòng CTHSSV sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ. Sinh viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét nhận học bổng có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm Khoa tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà: dangvietha1982@vnu.edu.vn).

5.   Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm Khoa.

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. (Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017).

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4;

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4.

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

- 01 bản phô tô CMTND và thẻ SV.

Ghi chú: Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cmx43cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét chọn Học bổng Ponny Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018; Họ và tên; Ngày sinh; Ngành học; Khoa; Số điện thoại; Email; Danh mục các giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6.   Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 7/9/2017 đến 17h00, ngày 15/9/2017.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 18/9/2017 đến trước 16 giờ 30’ thứ Tư, ngày 20/9/2017.

7.   Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.         

Trân trọng ./.