Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp

Thực hiện Công văn số 1083/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 31/03/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo xét chọn sinh viên tham gia chương trình đào tạo trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Mục đích

Tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Science Po, CH Pháp, sinh viên có cơ hội tuyệt vời để học tập trong các chương trình đào tạo quốc tế tại Science Po, lĩnh vực học tập liên quan đến khoa học xã hội và các phương pháp giảng dạy đặc biệt và được giao lưu văn hóa, hòa nhập với cuộc sống sinh viên sôi động tại Pháp.

2. Thời gian trao đổi: 1 kỳ hoặc 1 năm (kỳ học bắt đầu từ tháng 8/2017).

3. Ngôn ngữ học tập: tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả 2 thứ tiếng.

4. Các khu học xá của Đại học Science Po

- Với chương trình trao đổi hệ ĐH: khu học xá Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers and Reims.

- Với chương trình trao đổi sau ĐH: khu học xá Paris.

5. Tiêu chí xét chọn

- Được sự giới thiệu của ĐHQGHN.

- Là sinh viên năm thứ hai ĐH trở đi, hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt yêu cầu của chương trình đến trao đổi theo quy định của đối tác tại từng khu học xá.

6. Chỉ tiêu hồ sơ: ĐHQGHN có kế hoạch cử 05 sinh viên đại học và 05 sinh viên sau đại học đi trao đổi.

7. Học phí: Sinh viên được miễn học phí. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập…sinh viên tự chi trả.

8. Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Sau khi được ĐHQGHN đề cử tham gia chương trình, sinh viên phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký online (hạn đến ngày 3/5/2017) qua website  https://scolarite-en.sciences-po.fr/banpr8_EN/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage.

9. Thông tin về chương trình

Để biết thêm thông tin về chương trình như lịch học, môn học, chương trình trao đổi sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, các chi phí khi học tập tại Pháp, sinh viên tham khảo tại website:  http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme.

Hướng dẫn sinh viên tham gia chương trình xem tại website: http://www.sciencespo.fr/international/sites/sciencespo.fr.international...

10. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập, giảng viên phụ trách thông báo thông tin chương trình đào tạo trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp cho các Sinh viên hệ chính quy QH-2015-S,QH-2014-S, QH-2013-S và học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên.          

- Sinh viên, học viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với cố vấn học tập và giảng viên phụ trách.

- CVHT, giảng viên phụ trách lập danh sách sinh viên, học viên đăng ký (Danh sách có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên đăng ký và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà :  dangvietha1982@vnu.edu.vn).

- Các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho sinh viên, học viên về Chương trình đào tạo trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp.        

11. Hồ sơ đăng ký của sinh viên: theo yêu cầu hồ sơ của ĐHQGHN ( mẫu đính kèm) và của đối tác gồm:

- Sơ yếu lý lịch sinh viên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

- Thư thể hiện kế hoạch học tập tại Science Po.

- 02 ảnh 3x4cm (Chụp theo mẫu ảnh CMTND); 01 bản phô tô thẻ SV, thẻ học viên.

- Bảng điểm học tập (có xác nhận của đơn vị đào tạo): đạt điểm trung bình chung từ 3.0/4.0 (đối với sinh viên hệ đại học) hoặc 2.8/4.0 (đối với học viên sau đại học) trở lên.

- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp: có chứng chỉ B2 tiếng Anh hoặc B2 tiếng Pháp trở lên, tùy thuộc vào quy định của đối tác với mỗi khu học xá đến trao đổi tại Science Po (tài liệu đính kèm hoặc website http://www.sciencespo.fr/international/en/content/language-tests-exchang...).

           *  Lưu ý: Tất cả các giấy tờ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Chương trình đào tạo trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

12. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Hai, ngày 17/04/2017

13. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email:  thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, giảng viên phụ trách SĐH, sinh viên, học viên sau đại học triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.