Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017

          Thực hiện Công văn số 811/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 13/03/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo triển khai đợt 3, kỳ học tháng 8 năm 2017, chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share) cho sinh viên (SV) của ĐHQGHN như sau:

1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.

2. Các trường ĐH đến trao đổi:

Các trường ĐH thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và các trường ĐH của Châu Âu. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học tối đa 03 trường ĐH tiếp nhận. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các trường ĐH tham gia chương trình xem tại website http://www.share-asean.eu.

3. Tư vấn thông tin về chương trình:

EU Share sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến trên webinar http://bit.ly/2n05NGL từ 14:00 - 15:30 (giờ Jakarta, GMT +7) ngày 16/3/2017.

4. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 3:

( Xem tài liệu đính kèm)

5. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin chương trình trao đổi sinh viên  theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017 cho các lớp SV.

- Sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn ( có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa ). Hồ sơ và danh sách  sinh viên xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên ( Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn).

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho sinh viên về Chương trình trao đổi sinh viên  theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017.

6. Thời gian xét chọn hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ tháng 3/2017 đến trước ngày 05/5/2017.

- Hạn xét chọn sinh viên được đề cử đi trao đổi: theo lịch của ĐHQGHN (xem trong tài liệu đính kèm).

7. Hạn nộp hồ sơ xin học bổng EU Share (trực tuyến): sau khi nhận được thư chấp nhận học của ít nhất 01 trường ĐH tiếp nhận, sinh viên cần nộp hồ sơ xin học bổng theo yêu cầu của EU Share. Hạn nộp hồ sơ là ngày 22/5/2017 (thời gian dự kiến của EU Share).

8. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.