Thông báo giới thiệu SV tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

Thông báo giới thiệu SV tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

         Thực hiện Công văn số 1474/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 05/05/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc chọn cử sinh viên (SV) nữ tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 của Đại học nữ Fukuoka (CASEUF) – đơn vị đại diện Mạng lưới các trường đại học ASEAN-EU-Fukuoka (CASEUF), Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Thông tin chương trình

- Thời gian: Từ ngày 01 - 12/8/2017.

- Địa điểm: Đại học Nữ Fukuoka, Nhật Bản.

- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi (tối đa là 100.000 yên), chi phí tổ chức khóa học, chỗ ở và tiền học bổng khoảng 80.000 yên/SV (tương đương khoảng 16.160.000 đồng tính tỉ giá ở thời điểm hiện tại). Các chi phí còn lại do SV tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ.

2. Chỉ tiêu tham gia: 02 sinh viên nữ.

3. Điều kiện xét tuyển

- SV nữ đang theo học các chuyên ngành khác nhau của ĐHQGHN;

- Có điểm học tập, rèn luyện đạt loại Giỏi trở lên;

- Có sức khỏe tốt;

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo (đạt TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương).

4. Kế hoạch triển khai

- Cố vấn học tập thông báo thông tin học bổng cho các lớp SV.

- Sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn).     

Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho sinh viên về chương trình giao lưu mùa hè CASEUF 2017 tại Nhật Bản.

5. Hồ sơ đăng ký của sinh viên:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản phô tô hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 2/2018;

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Tư, ngày 17/5/2017

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

            Trân trọng ./.


Phòng CTHSSV