Thông báo Kết quả Kỳ thi Sau đại học đợt 2 năm 2017

Thông báo Kết quả Kỳ thi Sau đại học đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Giáo dục thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:

     - Thí sinh xem kết quả thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ  tại đây

     - Thí sinh xem kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển NCS tại đây