Thông báo Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

Thông báo Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

Trường Đại học Giáo dục nhận được Công văn số 688/ĐHQGHN-CTHSSV ngày    03/03/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc trao học bổng Vừ A Dính năm học 2016 - 2017. Kết quả chi tiết như sau:

      1. Số lượng sinh viên được nhận học bổng: 16 ( Chi tiết trong file đính kèm)

      2. Trị giá mỗi xuất học bổng: 1.500.000 đồng/sinh viên

      3. Kế hoạch nhận học bổng:

  • Thời gian:

9 giờ 15 phút, Thứ Sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017

(Thời gian khai mạc: 10 giờ, ngày 10 tháng 03 năm 2017)

  • Địa điểm:

Phòng 901 - Tng 9, Nhà Điu hành ĐHQGHN

144 Xuân Thu, Cu Giy, Hà Ni.

  • Trang phục:

Nữ mặc áo dài truyền thống

Nam mặc áo trắng, quần âu sẫm mầu

Lưu ý: Sinh viên được nhận học bổng cầm theo thẻ sinh viên và có mặt tại Phòng CTHSSV (P.103, nhà G7) vào 9 giờ 00 phút, Thứ Sáu  ngày 10 tháng 03 năm 2017 để hoàn thành các thủ tục nhận học bổng.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập và sinh viên được nhận học bổng phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.