Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý dục vùng Tây Bắc”

Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý dục vùng Tây Bắc”

Thực hiện triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, mã số KHCN-TB.21X/13-18 do PGS.TS. Lê Kim Long làm chủ nhiệm, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài và tham dự hội thảo với chủ đề lựa chọn ở Phụ lục kèm theo.

Bài viết được đánh máy trên khổ A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.5 line và gửi về địa chỉ ltthien@vnu.edu.vn, trước ngày 10/03/2017. (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Lê Thị Thu Hiền, số điện thoại 0932.212.595)

Rất mong nhận được sự cộng tác của đồng chí.

Trân trọng cảm ơn./.