Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”

Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”

Kính gửi : Các Tổ chức và cá nhân quan tâm.

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo quốc tế: “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp” dự kiến vào ngày 11,12 tháng 8 năm 2017.

1.   Mục đích :

-   Hội thảo nhằm giúp các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh khởi nghiệp hiểu rõ hơn về sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho người học, người lao động và của tổ chức; cách thức các nhà khởi nghiệp, các doanh nhân trên thế giới đã và đang phát triển các ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực này.

-   Hội thảo cũng nhằm tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh, khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy mạnh hơn các nghiên cứu và các mô hình sáng nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo cho nguồn nhân lực ở Việt Nam.

2.   Nội dung :

Tập trung vào các chủ đề chính như sau:

-   Các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh các cấp học mầm non, phổ thông và sinh viên đại học trên thế giới và Việt Nam;

-   Đánh giá năng lực sáng tạo của người học và của người lao động, đánh giá sản phẩm sáng tạo;

-   Lãnh đạo sáng tạo;

-   Chính sách và điều kiện để phát triển năng lực sáng tạo (NLST) cho người học và người lao động trên thế giới và ở Việt Nam;

-   Các tổ chức khởi nghiệp và các thành tựu sáng tạo; mối liên kết nhà trường - doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện hoạt động sáng tạo;

-   Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đối với sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo;

-   Phát triển năng lực sáng tạo ở học sinh có các loại hình trí tuệ khác nhau;

-   Sáng tạo trong kinh doanh;

3.   Thời gian và địa điểm tổ chức:

-   Thời gian : (02 ngày) từ 8h00-16h00, Thứ Năm và Thứ Sáu ngày 11, 12 tháng 8 năm 2017.

-   Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, HN

4.   Thời hạn gửi bài và cách hướng dẫn viết bài:

-   Thời gian nộp bài tóm tắt: Trước ngày 15/4/2017.

-   Ghi chú: Tóm tắt yêu cầu gồm: Tóm tắt song ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt) Nhan đề bài viết; tên tác giả; email; đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc và nội dung chính của tóm tắt (200-300 từ); 5 từ khóa của bài viết;

-   Thời gian nộp tài toàn văn : Trước ngày 30/6/2017.

-   Ghi chú : Bài viết dài khoảng 5000-6000 từ; cỡ chữ: 12 Times New Roman; lề trên; lề dưới =0,5 in (2cm); lề bên trái  và lề bên phải: 1.0 in (4cm)

5.   Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo :

-   Bài viết gửi về email: lieutran5@yahoo.com ; kimnhan@8385@gmail.com hoặc liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Nhân qua số điện thoại: 0979302999 để  biết thêm chi tiết thông tin của Hội thảo.

-   Mọi thông tin của Hội thảo kính mời xem tại website: http://www.creativitydevelopmentworkshopvnuhn.com/vn   

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu gửi báo cáo tham dự Hội thảo khoa học.