Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 như sau:

>>> Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Các phương thức xét tuyển và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT vào Trường ĐHGD như sau:

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia: Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) quyết định điểm ngưỡng ĐKXT căn cứ trên điểm ngưỡng ĐKXT của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL): Điểm ĐGNL tối thiểu là 70/140 và còn hạn sử dụng.

- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

 

Chỉ tiêu

Xét tuyển thẳng

Theo phương thức thi THPT Quốc gia

Theo phương thức khác

Tổng

1

QHS

52140209

Sư phạm Toán

3

55

2

60

2

QHS

52140211

Sư phạm Vật lý

2

47

1

50

3

QHS

52140212

Sư phạm Hóa học

2

47

1

50

4

QHS

52140213

Sư phạm Sinh học

2

37

1

40

5

QHS

52140217

Sư phạm Ngữ văn

3

55

2

60

6

QHS

52140218

Sư phạm Lịch sử

2

37

1

40

Tổng

14

278

8

300


5. Tổ hợp xét tuyển và các quy định trong xét tuyển

TT

Ngành học

Tổ hợp môn thi/bài thi THPT Quốc gia

Bài thi ĐGNL

Chứng chỉ A-level

Quy định trong xét tuyển

1

Sư phạm Toán

- Toán*, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán*, KHTN, Ngoại ngữ (D90-D95)

- Toán*, KHTN, Ngữ văn (A16)

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

- Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của ĐHQGHN.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ sau đây:

+ Ưu tiên theo nguyện vọng.

+ Điểm môn chính trong tổ hợp môn thi/bài thi (là môn thi/bài thi có gắn dấu *).

+ Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT.

2

Sư phạm Vật lý

- Toán, Vật lý*, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý*, Ngoại ngữ  (A01, D26-D30)

- Toán, Vật lý*, Ngữ văn (C01)

3

Sư phạm Hóa học

- Toán, Vật lý, Hóa học*(A00)

- Toán, Hóa học*, Ngoại ngữ (D07, D21-D25)

- Toán, Hóa học*, Ngữ văn (C02)

4

Sư phạm Sinh học

- Toán, Hóa học, Sinh học* (B00)

- Toán, Sinh học*, Ngoại ngữ (D08, D31-D35)

- Toán, Sinh học*, Ngữ văn (B03)

 

5

 

Sư phạm Ngữ Văn

 

- Ngữ văn*, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn*, Ngoại ngữ (D01-D06)

- Ngữ văn*, KHXH, Ngoại ngữ (D78-D83)

- Toán, Ngữ văn*, GDCD (C14)

 

 

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

6

Sư phạm Lịch sử

- Ngữ văn, Lịch sử*, Địa lý (C00)

- Ngữ văn, Lịch sử*, GDCD (C19)

- Toán học, Lịch sử*, Ngữ văn (C03)

- Ngữ văn, Lịch sử*, Ngoại ngữ (D14, D61-D65)

* Môn thi/bài thi chính (có gắn dấu *) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

6. Kế hoạch xét tuyển

6.1. Xét tuyển đợt 1

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia:

+ Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của sở GD&ĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.

+ Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2017 (nếu số nguyện vọng không tăng hơn so với đăng kí ban đầu) hoặc gửi Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 23/7/2017.

+ HĐTS công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng khác trước 17h00 ngày 01/8/2017.

+ Thí sinh xác nhận nhập học vào trường bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) tới Trường ĐHGD bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện).

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL hoặc xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh:

+ Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT (theo Phụ lục 5 hoặc Phụ lục 6) và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS trước ngày 22/7/2017.

+ HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD trước ngày 29/7/2017.

+ Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến HĐTS từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

- HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 12/8/2017.

- Thời gian nhập học đợt 1: từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017;

6.2. Xét tuyển bổ sung

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại Trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung trước ngày 13/8/2017.

- Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do HĐTS quy định;

- Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại HĐTS;

- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, HĐTS công bố trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh;

- HĐTS cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phần mềm của ĐHQGHN sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển;

- Thời gian nhập học đợt bổ sung: từ ngày 22/8/2017 đến ngày 10/9/2017.

6.3. Cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển

- Quy định về đối tượng và khu vực được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào tổng điểm các môn thi/bài thi THPT Quốc gia): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 4/3 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 2/3 điểm (quy đổi theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển (trong đó điểm môn thi/bài thi chính được nhân hệ số 2) với điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực (nếu có) được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào kết quả thi  ĐGNL): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm.

7. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

7.1. Xét tuyển thẳng

- Trường ĐHGD xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc một trong hai đối tượng sau:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi.

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Danh mục các ngành đào tạo thí sinh được đăng ký học theo môn thi học sinh giỏi như sau:

TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học

Sư phạm Toán học

52140209

2

Vật lý

Sư phạm Vật lý

52140211

3

Hóa học

Sư phạm Hóa học

52140212

4

Sinh học

Sư phạm Sinh học

52140213

5

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

52140217

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

52140218

- Đối với thí sinh tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh, HĐTS xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp.

- Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2017.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

         + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ( Phụ lục 1);

         + Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

        + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

7.2. Ưu tiên xét tuyển

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và tốt nghiệp THPT không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định được Hiệu trưởng Trường ĐHGD xem xét, quyết định cho vào học.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2017.

- Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

+  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển ( Phụ lục 3); 

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

7.3. Xét tuyển thẳng đối với học sinh THPT chuyên

-  Học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và các tỉnh/thành phố được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

+ Đoạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

+ Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh;

+ Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

- Danh mục các ngành đào tạo thí sinh được đăng ký học theo môn chuyên như sau:

TT

Tên môn chuyên

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học, Vật lý, Hóa học

Sư phạm Toán học

52140209

2

Sư phạm Vật lý

52140211

3

Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học

Sư phạm Hóa học

52140212

4

Sư phạm Sinh học

52140213

5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ

Sư phạm Ngữ Văn

52140217

6

Sư phạm Lịch sử

52140218

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trước ngày 20/5/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại HĐTS Trường ĐHGD.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh THPT chuyên gồm:

+ Phiếu Đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu tại Phụ lục 4);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có);

+ Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

7.4. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện theo quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

- Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 và lấy từ điểm cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường ĐHGD mới được vào học chính thức.

- Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2017.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2);

+  Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

7.5. Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

Trường ĐHGD tiếp nhận học sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

7.6. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và xác nhận nhập học

- Trước 17 giờ 00  ngày 15/7/2017, Trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trên website của Trường và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho thí sinh.

- Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính các giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xác nhận nhập học trong thời gian quy định từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

8. Thông tin liên hệ của HĐTS:

- Địa chỉ: Phòng 101, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục

                144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37 547 969,   Fax:  (04) 37 548 092.

- Email: education@vnu.edu.vn

- Website: http://www.education.vnu.edu.vn

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.

Trân trọng thông báo./.


Phòng Đào tạo