Thông báo về việc cử SV tham dự Diễn đàn Khoa học SV quốc tế 2017 tại ĐHQG TP. HCM

Thông báo về việc cử SV tham dự Diễn đàn Khoa học SV quốc tế 2017 tại ĐHQG TP. HCM

Thực hiện Công văn số 1594/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 16/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc cử SV tham dự Diễn đàn khoa học SV quốc tế năm 2017 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) với chủ đề “Nền công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh”, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:
1. Thông tin chương trình
- Thời gian: Từ ngày 22 - 24/6/2017. 
- Địa điểm: ĐHQG TPHCM. 
- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở và di chuyển tại TP.HCM. Các chi phí còn lại do SV tự chi trả.
Đây là một trong những hoạt động giao lưu SV có ý nghĩa, tạo cơ hội để SV gặp gỡ, chia sẻ kiến thức học thuật, sáng tạo, tăng cường tình đoàn kết giữa SV các nước ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới. 
2. Chỉ tiêu đề cử tham gia: 02 sinh viên.
3. Điều kiện xét tuyển 
- Có điểm học tập, rèn luyện đạt loại Giỏi trở lên;
- Có sức khỏe tốt;
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo.
- Ưu tiên sinh viên tham gia NCKH, hoạt động Đoàn, Hội, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.
4. Kế hoạch triển khai 
- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Diễn đàn cho các lớp SV.
- Sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với cố vấn học tập.
- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn). 
- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho sinh viên về Diễn đàn khoa học SV quốc tế năm 2017 tại ĐHQG TPHCM với chủ đề “Nền công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh”. 
5. Hồ sơ đăng ký của sinh viên
- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;
- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;
- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động phong trào có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;
- 01 bản phô tô thẻ SV (không cần dịch sang tiếng Anh);
- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).
6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Hai, ngày 22/5/2017
7. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).
Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.
Trân trọng ./.