Thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình Học bổng Endeavour 2018

Thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình Học bổng Endeavour 2018

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được Thông báo của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia  về Chương trình Học bổng Endeavour 2018.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho công dân các nước ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ và cho người Australia có cơ hội thực hiện các chương trình này ở nước ngoài. Học bổng Endeavour được quản lý bởi Bộ Giáo dục Australia, là một phần của sáng kiến Học bổng Australia của Chính phủ Australia năm 2009.

Trường Đại học Giáo dục thông báo tới lãnh đạo các Phòng ban chức năng, các Khoa, Trung tâm nghiên cứu và Bộ môn trực thuộc về Chương trình Học bổng, cụ thể như sau:

1.   Mục tiêu:

- Phát triển mối quan hệ hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và chuyên môn giữa các cá nhân, tổ chức và các chuyên gia;

- Cung cấp các cơ hội nâng cao kỹ năng và nhận thức toàn cầu cho các cá nhân xuất sắc

- Củng cố vị thế của Australia là nước cung cấp giáo dục, đào tạo chất lượng cao và đứng đầu trong lính vực nghiên cứu và phát minh;

- Tăng cường hiệu quả việc thông qua kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn quốc tế.

2.   Nội dung:

a)  Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)

- Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

- Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

- Điều kiện: IELTS 6.5 hoặc tương đương

- Thời gian học tập/nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ.

b)  Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)

- Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

- Thời gian học tập lên tới 2.5 năm

- Điều kiện: IELTS 6.5 hoặc tương đương

- Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia

c) Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowship)

- Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

- Thời gian nghiên cứu từ 4-6 tháng ở Australia

- Điều kiện: IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

- Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia

d)  Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)

- Chương trình phát triển chuyên môn

- Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 đến 4 tháng ở Australia

- Điều kiện: IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

- Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

3.   Yêu cầu:

- Không hạn chế độ tuổi

- Dành cho các ngành nghề lĩnh vực

- Nộp hồ sơ trực tuyến

-  Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia.

Hồ sơ ứng tuyển học bổng được tiếp nhận từ 19/4 đến hết 30/6/2017. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ endeavour@education.gov.vn hoặc DT: 0437740109. Tham khảo thông tin về chương trình học bổng Endeavour tại  https://internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc xem file đính kèm.

Trường Đại học Giáo dục kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên quan tâm để đăng ký chương trình học.

Phòng KH-QHQT