Thông báo về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017

Thông báo về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017

Thực hiện Công văn số 05/GTVAD-2017, ngày 07/3/2017 của Quỹ học bổng Vừ A Dính do Trung ương Đoàn THSC Hồ Chí Minh thành lập về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

1.1. Đối tượng

Học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo (cá nhân hoặc tập thể).

1.2. Tiêu chuẩn

1.2.1. Đối với cá nhân

- Học sinh, sinh viên chính quy là người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường;

- Có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc;

- Có những sáng kiến và công trình khoa học, có những việc làm hoặc mô hình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương miền núi, hải đảo.

1.2.2. Đối với tập thể

- Tập thể đạt thành tích lao động xuất sắc;

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải, có những việc làm hoặc mô hình hoạt động thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương miền núi, hải đảo.

2. Quy trình xét giải thưởng “Vừ A Dính” năm 2017

- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), cố vấn học tập (CVHT) và Đoàn Thanh niên nhà trường thông báo thông tin về Giải thưởng Vừ A Dính cho các lớp học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số.

- Học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với GVCN, CVHT. Các tập thể đủ tiêu chuẩn đăng ký trực tiếp với Phòng CTHSSV.

- GVCN và CVHT lập danh sách học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ và các tập thể đủ điều kiện xét giải thưởng Vừ A Dính theo mẫu (đối với học sinh có chữ ký của GVCN, xác nhận của BGH nhà trường; Đối với sinh viên có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa).

Hồ sơ và danh sách học sinh, sinh viên và bản mềm ( theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn).

Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường THPT KHGD và Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp thông tin rộng rãi cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, các nhà khoa học trẻ về Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017.

3. Hồ sơ đề nghị

- Báo cáo thành tích của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ  được xét cử có xác nhận của nhà trường theo mẫu của Quỹ học bổng (cá nhân và tập thể);

- Báo cáo sáng kiến, công trình khoa học, việc làm hoặc mô hình hoạt động của cá nhân và tập thể (có minh chứng kèm theo và xác nhận của nhà trường);

- Công văn đề nghị của đơn vị giới thiệu, đề cử;

- Bảng điểm năm học 2015 - 2016 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo);

- Giấy xác nhận là người dân tộc thiểu số kèm theo Giấy khai sinh (Bản sao hoặc phô tô công chứng) hoặc Sổ hộ khẩu (bản phô tô công chứng);

- Bản phô tô thẻ sinh viên, thẻ học sinh;

- Bản phô tô các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, NCKH, các hoạt động Đoàn - Hội, các giải thưởng đã đạt được, hoàn cảnh gia đình, … (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học sinh, sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét nhận Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

4. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 21/4/2017

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT KHGD, Đoàn Thanh niên nhà trường, cố vấn học tập, GVCN, sinh viên và học sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

Phòng CTHSSV