Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của TT Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của TT Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN trân trọng thông báo tới các đơn vị đối tác và học viên về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2017 như sau:

Văn phòng cũ:

     Địa chỉ: Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

     Phòng 105, Nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

     ĐT: 0422.139 568

Văn phòng mới:

     Địa chỉ: Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

      Phòng 424, Phòng 426, Nhà B2, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

     ĐT: 0422.139 568

Kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2017 các đơn vị đối tác và học viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ mới hoặc gọi điện theo số máy bàn: 0422.139 568, Di động: Trần Anh Toàn 0976 520 676.

Trân trọng thông báo./.

 

TT HTĐT&BD