Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Tên đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

ThS Vũ Thị Thúy

Điện thoại cố đinh:

04.37547670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax:

04.37547724

Email:

bandaotaodhqghn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website

http://www.vnu.edu.vn

 

1. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1.1. Nguyễn Bá Ngọc:

- Số điện thoại cố định: 04-3.7548522

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 04-3.7547969

- Di động: 0904243788

- Email:  nguyennd@vnu.edu.vn

- Fax:  (04) 37 548 092.

Địa chỉ website của Trường:  http://www.education.vnu.edu.vn

 

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại:        04.3858.5237 - 0946.631.686

- Email:  tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax:  04.3858.7326

Địa chỉ website của Trường:  http://www.ussh.vnu.edu.vn

 

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

3.1. Đinh Thị Thúy Hòa

3.2. Lê Khánh Cường

- Số điện thoại: 043 7547506 (máy lẻ 305, 315, 325)

- Số hotline chung: 0913486773.

- Email:  tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

Fax:  04 37546765

Địa chỉ website của Trường:  http://www.ueb.vnu.edu.vn

 

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1. Lê Thị Phương Thoa                     Di động: 0912 463 889

4.2. Vũ Thị Bích Hà                              Di động: 0973 234 899

4.3. Nguyễn Thị Thu Thảo                    Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 04 32 123 709

- Fax: 04 37 574 460

- Email:  tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website của Trườnghttp://www.uet.vnu.edu.vn

 

5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

5.1. Hà Lê Kim Anh               

5.2. Nguyễn Việt Hùng

- Điện thoại cố định: 04.37548111

- Di động: 0979292969

- Fax: 84-437548057

- Email: phongdaotaoulis@gmail.com

Địa chỉ website của Trường:  http://www.ulis.vnu.edu.vn

 

6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1. Hoàng Đức Hùng           

- Điện thoại cố định: 04.35579076

- Di động: 0966503990                                          

6.2. Nguyễn Thanh Bình       

- Điện thoại cố định: 04.35581226

- Di động: 0916761978

6.3. Đoàn Văn Vệ                  

- Điện thoại cố định: 04.38583795

- Di động: 0912075120

 - Email:  tuvantuyensinh@hus.edu.vn

 - Fax:  04 38583061

Địa chỉ website của Trường:  http://www.hus.vnu.edu.vn

 

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1. Nguyễn Đắc Dũng           Điện thoại di động: 0912 387526

7.2. Phạm Trung Kiên            Điện thoại di động: 0913509142

- Điện thoại:             04.37450144/ 04.37450145

- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / ykkien@gmail.com

Địa chỉ website của Khoa:  http://www.smp.vnu.edu.vn

 

8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

8.1. Vũ Lưu Ly                       Điện thoại:  0983372988

8.2. Cao Thị Hương Giang     Điện thoại:  01679884488

8.3. Lê Thị Thu Huyền            Điện thoại:  0932323252

- Điện thoại cố định:                043 5553555

- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Fax:  043.7548014

Địa chỉ website của Khoa:  http://tuyensinh.khoaquocte.vn

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1. Đỗ Thị Bích Nguyệt

9.2. Bùi Thị Chinh Phương

9.3. Vũ Đặng Phúc

- Điện thoại:             043 7549714

- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

Fax:  04 37547781

Địa chỉ website của Khoa:  http://www.law.vnu.edu.vn


Ban Đào tạo