Đại học

>>> Hướng dẫn công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lưu ý các thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển vào các Trường/Ngành đào tạo thuộc ĐHQGHN...
Ngày 24/3/2016, Phó Giám đốc Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2016 của ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo thi ĐGNL năm 2016.