Đào tạo quốc tế

Từ ngày 16/05/2016 đến ngày 20/05/2016, Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý trực thuộc trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) - ĐHQGHN đã tổ chức thành công khóa tập huấn “Hướng dẫn sử dụng và diễn giải kết quả trắc nghiệm đánh...