Hướng dẫn đăng nhập thư viện số của Trung tâm Thông tin thư viện

Hướng dẫn đăng nhập thư viện số của Trung tâm Thông tin thư viện

Kính gửi toàn thể bạn đọc ĐHQGHN,

Sau khi thư viện số của Trung tâm TT-TV được đưa vào sử dụng rộng rãi tại địa chỉ  http://repository.vnu.edu.vn/, có rất nhiều yêu cầu của bạn đọc về việc muốn tải tài liệu về sử dụng.

Trung tâm TT-TV xin gửi bản hướng dẫn đăng nhập để bạn đọc dễ dàng sử dụng.

Xem link điện tử hoặc file hướng dẫn đính kèm.
http://lic.vnu.edu.vn/sites/default/files/huong_dan_dang_nhap_thu_vien_so_0.pdf

Các Bộ sưu tập nổi bật của thư viện số:
- Sách và giáo trình:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744
- Bài báo VNU trong Scopus:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25238
- Bài báo VNU trong ISI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25131
- Nghiên cứu phật học và phật hoàng TNT:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743
- Việt Nam học:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

Trân trọng cảm ơn.

 

TT TT-TV