Đề tài - Hội thảo

Sau chuyến thăm và làm việc tại Đại học Humboldt (Berlin, Đức) diễn ra từ ngày 8 đến 22 tháng 10 năm 2016, PGS.TS Mai Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ, trường Đại học Giáo dục đã có rất nhiều những suy nghĩ,...
Ngày 17/03/2017, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc”.
Trong 02 ngày 28/02 và 01/03/2017, Bộ môn Đo lường và Đánh giá – trường Đại học Giáo dục đã tổ chức Seminar khoa học: “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học để thực hiện nghị quyết 29 – NQ/TW”. Hoạt động nằm trong chuỗi các kế hoạch...
Hình ảnh Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, năm 2016 tại Tiểu Ban 3: Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực do Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN làm chủ trì.
Theo TS Trần Thị Bích Liễu, Giảng viên Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, đại diện nhóm nghiên cứu đề tài “Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh phổ thông Việt Nam qua một số môn học cụ thể” cho rằng, dạy học phát triển năng...
Ngày 12/11/2016, tại trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học Sau đại học giành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Ngày 28/10/2016, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đã tổ chức Hội thảo quốc tế:  “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình đào tạo, mô hình quản lí đào...
Sáng 27/10/2016, Khoa Quản lý Giáo dục – trường Đại học Giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sau đại học năm học 2016-2017.
Ngày 11/10/2016, Khoa các Khoa học Giáo dục – trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã tổ chức Seminar khoa học với chủ đề: “Liệu pháp nhận thức hành vi và ứng dụng trong trị liệu”. Seminar nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt được tổ chức thường kỳ...
Ngày 29/06 Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) và Đại học Glasgow – Vương Quốc Anh tổ chức Hội thảo khoa học giáo dục: “Đổi mới giáo dục tại Việt Nam và khu vực châu Á, chia sẻ kinh nghiệm và các...