Seminar khoa học: “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học để thực hiện nghị quyết 29 – NQ/TW”

Seminar khoa học: “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học để thực hiện nghị quyết 29 – NQ/TW”

Trong 02 ngày 28/02 và 01/03/2017, Bộ môn Đo lường và Đánh giá – trường Đại học Giáo dục đã tổ chức Seminar khoa học: “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học để thực hiện nghị quyết 29 – NQ/TW”. Hoạt động nằm trong chuỗi các kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016-2017 nhằm cung cấp cho các cán bộ quản lý, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh những giải pháp hướng tới đổi  mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Seminar thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học


Tham dự Seminar có, PGS.TS Lê Kim Long - Hiệu trưởng trường ĐHGD, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Hiệu trưởng cùng đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Tác giả trình bày: PGS.TS Lê Đức Ngọc hiện đang là giảng viên Bộ môn Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, Giám đốc Trung tâm Kiểm định – Đo lường và đánh giá chất lượng Giáo dục (CAMEEQ) thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam (VIPUA).
PGS.TS Lê Đức Ngọc cho rằng, những người làm công tác quản lý và đảm bảo chất lượng cần phải nắm rõ và giải quyết được hai câu hỏi cốt lõi:

     - Vì sao phải đổi mới căn bản toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo?

     - Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng nào?

Để giải quyết 02 vấn đề trên, Tác giả đã hệ thống hóa một cách logic các khái niệm,  đặc điểm về: bối cảnh biến động và phát triển của giáo dục, đặc điểm của thời đại, tính chất của giáo dục, chất lượng sản phẩm giáo dục đại học, trình độ kiến thức, năng lực nhận thức, thang bậc chất lượng…nhằm trình bày và đưa ra thảo luận các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học với 03 nội dung chính :

     - Đổi mới căn bản toàn diện phát triển nội dung chương trình đào tạo

     - Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động Dạy và Học

     - Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động Kiểm tra Đánh giá.

Theo PGS.TS Lê Đức Ngọc, Sự bùng nổ thông tin đã làm thay đổi mục tiêu giáo dục truyền thống, mà cốt lõi là chuyển từ chủ yếu đào tạo kiến thức sang chú trọng hơn đến việc đào tạo kỹ năng mềm và năng lực. Điểm này cũng đã dẫn đến yêu cầu từng người cần phải học, học nữa và học mãi, tạo dựng nên một xã hội học tập. Hoạt động giáo dục chuyển từ lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm trung tâm. Người thầy cũng cần phải tích cực trong việc học khoa học giáo dục, coi việc dạy nhận thức là vấn đề mấu chốt đến truyền tải kiến thức.Seminar thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh và học viên cao học. Đây thực sự là cơ hội để các giảng viên, đồng nghiệp, học viên cùng gặp gỡ, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực giảng dạy cho giảng viên, học viên tham dự.  


UED Media