Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tuyển sinh theo phương thức Đánh giá Năng lực (ĐGNL) với tổng số 6.540 chỉ tiêu tuyển sinh đại học. Trong...

Tin đọc nhiều

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tuyển sinh theo phương thức Đánh giá Năng lực (ĐGNL) với tổng số 6.540 chỉ tiêu tuyển sinh đại học. Trong đó, ĐHQGHN giao cho trường Đại học Giáo dục tổng số 300 chỉ tiêu. Cụ thể như sau: