Xác nhận nhập học trực tuyến cho tân sinh viên năm 2017

Xác nhận nhập học trực tuyến cho tân sinh viên năm 2017

Thí sinh vui lòng click vào đường link này để xác nhận nhập học trực tuyến năm 2017: http://tuyensinh.vnu.edu.vn/