Đại học chính quy

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 như sau:

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào đại học chính quy hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo của Trường năm 2016 như sau:

Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2016, như sau: