Đại học chính quy

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước với 6 ngành đào tạo. Sinh viên Trường Đại học Giáo dục được miễn học phí theo quy định về đào tạo cử nhân sư phạm.  

Năm 2017, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN xét tuyển Đại học Chính quy đợt 1 theo phương thức như sau: