Sau đại học

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đợt 2, nhập học và khai giảng Sau đại học năm 2014 như sau:

Thông tin về điểm trúng tuyển đào tạo Sau đại học năm 2014

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 như sau:

Trường ĐHGD thông báo kết quả thi sau đại học

Dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực tuyển chọn người học SĐH

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

Kết quả tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2014