Sau đại học

Thông báo lịch tập trung học viên tham dự lớp học bổ túc kiến thức dự thi cao học QLGD năm 2014

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2014 như sau:

Trường Đại học Giáo dục thông báo tổ chức lớp bổ túc kiến thức dư thi Cao học Chuyên ngành Quản lý giáo dục và chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên năm 2014

Căn cứ Quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội; Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2013 tại Công văn số 676/HD-ĐT ngày 08/03/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN  xin thông báo về tổ chức tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí Giáo dục năm 2013 như sau:

Căn cứ Quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội; Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2013 tại Công văn số 676/HD-ĐT ngày 08/03/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN xin thông báo về tổ chức đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên thuộc ngành Tâm lý học năm 2013

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN  xin thông báo về việc tổ chức đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử thuộc ngành Sư phạm Toán, Vật lí, Hoá học,  Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử năm 2013

Năm 2013, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh sau đại học hai đợt vào tháng 6 và tháng 9 với 340 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ thuộc 8 chuyên ngành: Quản lí Giáo dục; Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên; Lý luận và phương pháp dạy học Toán/Vật lí/Hóa học/Sinh học/Ngữ văn/Lịch sử.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin gửi tới các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là đơn vị đào tạo SĐH) văn bản: “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm cụ thể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm 2013.

Tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học năm 2013