Tổng hợp thông tin tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017

Tổng hợp thông tin tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017

Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin khái quát nhất về kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2017 vào trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. Chúng tôi xin tổng hợp các thông tin tuyển sinh như sau để bạn đọc cùng thẽo dõi: