Trường Đại học Giáo dục dục - ĐHQGHN thông báo Kết quả Tuyển sinh Sau đại học Đợt I năm 2015

Trường Đại học Giáo dục dục - ĐHQGHN thông báo Kết quả Tuyển sinh Sau đại học Đợt I năm 2015

-  Kết quả thi tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục ( xem tại đây )

-  Kết quả thi tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục ( xem tại đây )

-  Kết quả thi tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục ( xem tại đây )

 

 

Phòng Đào tạo