Seminar “Liệu pháp nhận thức hành vi và ứng dụng trong trị liệu”

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa các Khoa học Giáo dục

Khoa CKHGD: TS. Trần Thành Nam chia sẻ về "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận"

Chuyên gia Tư vấn tâm lý học đường – Người không thể thiếu trong các trường học

Seminar: Giáo dục STEM ở trường mầm non

Kết nối người học: cơ hội nghề nghiệp từ các doanh nghiệp giáo dục

Khoa CKHGD: Hội nghị Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2021-2022

Chi bộ Khoa Các Khoa học Giáo dục tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chị bộ Khoa Các Khoa học Giáo dục tổ chức thành công đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025