Lắng nghe chuyên gia gợi ý về những ngành học mới đón đầu xu hướng trong tương lai

[Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ của Trường ĐH Giáo dục

Giới thiệu chung

Chức năng nhiệm vụ

Quản trị công nghệ giáo dục – nghề làm chủ và kiểm soát thời đại công nghệ số

Năm 2019, Trường ĐH Giáo dục đào tạo 6 ngành mới

Lần đầu tiên tuyển sinh chương trình Quản trị công nghệ giáo dục

Cơ hội việc làm của bạn nếu chọn trường Đại học Giáo dục

Ngành Quản trị Công nghệ giáo dục: Trợ thủ đắc lực cho các trường học và khởi nghiệp