Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt với đổi mới giáo dục Việt Nam

Seminar: “Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về đào tạo giáo viên dạy các môn thuộc ngành tự nhiên”

Trải nghiệm thực hành thí nghiệm cùng sinh viên UED

SCIENCE BOUTIQUE – Khơi dậy niềm đam mê khoa học