Ngày 19/10/2020 Hội đồng tuyển sinh đại học Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp. Kết quả đợt xét bổ sung cho nhóm ngành GD3 (Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ, Quản trị Chất lượng giáo dục, Tham vấn Học đường ...
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung nhóm ngành GD3 (Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị Chất lượng giáo dục, Khoa học giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học) tới hạn cuối là ...
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN xin thông báo tạm dừng việc nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho nhóm ngành GD3 để hoàn tất các thủ tục. Nhà Trường sẽ có thông báo cập nhật trên Website. Xin cảm ơn!
Trường Đại học Giáo dục (mã trường: QHS), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2020 cho nhóm ngành Khoa học Giáo dục và khác (mã nhóm ngành GD3) cụ thể như sau:
Các thí sinh đăng kí vào các ngành đào tạo giáo viên (GD1, GD2, GD4, GD5) của Trường ĐHGD đạt điểm chuẩn và hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại "TỐT"; Các thí sinh đăng kí nhóm ngành GD3 đạt điểm chuẩn và hạnh kiểm 3 năm THPT từ ...
Ngày 04/10/2020, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2020. Theo đó, nhóm ngành Giáo dục Tiểu học (GD4) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 25, 3 điểm. Các thí ...
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của các các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Quản trị ...
Nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2020, Trường Đại học Giáo dục hướng dẫn thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nếu có (NVĐKXT) đại học chính quy năm 2020 như sau:
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các nhóm ngành của Trường như sau:
Fanpage của Trường Đại học Giáo dục nhận được rất nhiều các câu hỏi quan tâm, tương tác của của quý vị phụ huynh và thí sinh đối với thông tin tuyển sinh của Nhà trường. Ban Tuyển sinh trân trọng tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ