Thông báo Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ đại học chính quy

 

STTCa thiNgày thiMã học phầnTên học phầnSố tín chỉHình thức thiSố thí sinh tối đa /phòng thiSố phòng thiSố CBCTĐịa điểm
108h00-12h00
13h00-17h00
Thứ Ba
'29-30/05/2017
TMT1001Lý luận và công nghệ dạy học3Thực hành40510302 - 306
Giảng đường C0
208h00-12h00
13h00-17h00
Thứ Năm
'01/06/2017
TMT1202Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí3Thực hành2512302 Giảng đường C0
308h00-12h00
13h00-17h00
Thứ Năm
'01/06/2017
TMT1407Dạy học tích hợp Sinh học với các môn khoa học tự nhiên khác3Thực hành2512303 Giảng đường C0
408h00-12h00
13h00-17h00
Thứ Năm
'01/06/2017
TMT2015Dạy học tích hợp Sinh học với các môn khoa học tự nhiên khác3Vấn đáp2512304 Giảng đường C0
508h00-12h00
13h00-17h00
Thứ Sáu
02/06/2017
TMT1205Phương tiện dạy học Vật lí ở trường phổ thông2Thực hành2512302 Giảng đường C0
608h00-11h00Thứ Bảy
03/06/2017
TMT2014Đại số cho dạy học Toán phổ thông3Viết2524

305 - 306 Giảng đường C0

708h00-11h00Thứ Bảy
03/06/2017
EDM2002Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo3Viết1512302 Giảng đường C0
808h00-12h00

Thứ Năm 01/06/2017

EDM4001Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo2Tiểu luận   306 Giảng đường C0
9  TMT2013Xêmina về Giáo dục Toán học3Tiểu luận    
10  TMT2016Hình học cho dạy học Toán phổ thông3Tiểu luận    
11  TMT1203Phân tích nội dung, chương trình vật lí ở trường phổ thông3Tiểu luận    
12  TMT4202Dạy học tích hợp Vật lí với các môn khoa học tự nhiên khác3Tiểu luận    
13  PHY1205Lịch sử Vật lí3Tiểu luận    
14  PSE2001Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường3Tiểu luận    
15  PSE1001Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường4Tiểu luận    
16  PSE2002Giáo dục học3Tiểu luận    
17  PSE1002Giáo dục học và tổ chức hoạt động trong nhà trường4Tiểu luận    
18  PSE2004Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục3Tiểu luận    
19  PSE1005Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục2Tiểu luận    

 

* Lưu ý: Học phần Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, 3 tín chỉ đã đổi lịch thi từ thứ bảy ngày 3/6/2017 sang thứ 5 ngày 1/6/2017 tại phòng 306 giảng đường C0.

12:05 10/05/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ