Phương pháp nghiên cứu trong đánh giá diện rộng (PISA & TIMSS)

Báo cáo viên TS. Tăng Thị Thùy đã chia sẻ các nghiên cứu liên quan đến một số phương pháp nghiên cứu trong đánh giá diện rộng. Trong đó, tác giả tập trung giới thiệu 02 chương trình đánh giá diện rộng được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là PISA và TIMSS với các nội dung: mục đích đánh giá, phân loại đánh giá, kỹ thuật đánh giá đa tầng trong đánh giá diện rộng, phương thức thu thập dữ liệu, vấn đề chọn mẫu, những câu hỏi khảo sát các đối tượng liên quan và cách khai thác dữ liệu thứ cấp từ những chương trình đánh giá quốc tế này.   

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên đã trao đổi  những vấn đên quan đến đánh giá diện rộng trên bình diện quốc gia và quốc tế, đặc biệt tập trung vào chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) mà Việt Nam tham gia lần đầu tiên vào năm 2012. Những vấn đề thảo luận trao đổi trong buổi sinh hoạt cũng mở ra những hướng nghiên cứu liên quan đến đánh giá diện rộng cho học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành đánh giá và đo lường.

Cũng trong buổi sinh hoạt này, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cũng chia sẻ thêm những kỹ thuật phân tích thống kê liên quan đến phương pháp phân tích đa tầng (Hierarchical Linear Modeling) và việc sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu giáo dục.

Bên cạnh đó, nhiều giảng viên và học viên đã đặt câu hỏi liên quan đến những tác động của đánh giá diện rộng đến chính sách giáo dục quốc gia. Việc sử dụng những kết quả của các chương trình đánh giá diện rộng như thế nào để có những chính sách cải cách giáo dục. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào các chương trình đánh giá quốc tế và sử dụng kết quả đó để cải thiện những vấn đề trong nền giáo dục của họ, chẳng hạn như Đức đã có những chính sách cải cách giáo dục sau kỳ tham gia đầu tiên vào năm 2000.

PISA  (Programe for International Student Assessment ) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế ở độ tuổi 15 trên 3 lĩnh vực: Đọc hiểu, Toán học và Khoa học do Tổ chức Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng và chỉ đạo theo chu kỳ 3 năm một lần, bắt đầu từ năm 2000. Mỗi một kỳ khảo sát sẽ tập trung vào một lĩnh vực. Đến năm 2015, hơn nửa triệu học sinh tham gia khảo sát từ hơn 70 quốc gia và vùng kinh tế trên thế giới.  TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study) là chương trình nghiên cứu xu hướng toán học và khoa học quốc tế đánh giá học sinh lớp 4 và lớp 8 trên 2 lĩnh vực Toán học và Khoa học, chu kỳ 4 năm năm một lần do Hiệp hội Đánh giá Thành tựu giáo dục Quốc tế (IEA) tổ chức. Hai kỳ đánh giá diện rộng quốc tế này hiện nay được đánh giá cao và thu hút nhiều quốc gia trên thế giới tham gia.

Đánh giá diện rộng là một chủ đề trong nghiên cứu đánh giá.Việc nghiên cứu những dữ liệu từ những chương trình đánh giá quốc gia và quốc tế sẽ có nhiều giá trị cho những chính sách giáo dục. Buổi sinh hoạt chuyên môn về chủ đề này mở ra cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có những hướng tiếp cận nghiên cứu mới. 

Programe for International Student Assessment------

Tin bài liên quan:

Seminar khoa học: “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo đại học để thực hiện nghị quyết 29 – NQ/TW”


Bộ môn Đo lường và Đánh giá


12:05 25/05/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ