Thông báo bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Hồng Mến

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Mến, với đề tài:

Quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:06 10/06/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ