Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN Nhiệm kỳ 2017-2022

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Giáo dục được thành lập theo quyết định số 864/QĐ-TCCB ngày 19/05/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.

 

Hiệu trưởng Nguyễn Quý Thanh dự và phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT và các thành viên hội đồng.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành bầu GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng đã nghe báo cáo: “Tình hình hoạt động đào tạo trong thời gian qua và định hướng phát triển đào tạo trong thời gian tới” do Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Thuần trình bày và báo cáo “Hoạt động Khoa học công nghệ năm 2016-2017 và kế hoạch 2017-2020” do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy trình bày.

Về đào tạo, Trường ĐH Giáo dục tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện; Hướng tới một số chương trình đào tạo chất lượng cao; phát triển các chương trình đào tạo mang tính chất liên ngành trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục; Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng thực tế; Phát triển các ngành đào tạo dựa trên sự liên thông và phát huy nguồn lực giữa các đơn vị thành viên của ĐHQGHN…

Về Khoa học công nghệ, Trường ĐH Giáo dục đặt mục tiêu đến năm 2020, hoạt động KH&CN sẽ góp phần quan trọng đưa trường ĐH Giáo dục trở thành đại học định hướng nghiên cứu, trực tiếp tham gia các vấn đề Giáo dục, xã hội và dự báo xu thế phát triển ngành Giáo dục trong tương lai.

Phát biểu tại phiên họp, Hiệu trưởng Nguyễn Quý Thanh đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng cho các hoạt động khoa học và đào tạo của Trường ĐH Giáo dục, đồng thời bày tỏ mong muốn và kỳ vọng Hội đồng trong nhiệm kỳ hoạt động luôn có những tư vấn phù hợp và hiệu quả vì sự phát triển của Nhà trường.

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng đã bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung đề xuất, đồng thời thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho 02 bản dự thảo về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Giáo dục” và “Định hướng phát triển khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022

Thay mặt Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận phiên họp, trong đó nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến việc phát triển chương trình đào tạo, đào tạo giáo viên hướng tới chất lượng cao; mở các ngành đào tạo; vấn đề đo lường và kiểm định chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học phải tạo ra các sản phẩm; tăng cường hợp tác với các ban ngành, các Viện nghiên cứu, các cơ sở Giáo dục Đại học, các địa phương…

PGS.TS Phạm Văn Thuần trình bày dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Giáo dục 

TS. Nguyễn Đức Huy trình bày dự thảo Định hướng phát triển khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022 ”

PGS.TS Nguyễn Chí Thành - thành viên hội đồng tham gia góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo

 

UED Media

12:06 19/06/2017

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ