Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"

1.Chủ đề Tiếng Việt: " Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"

3. Nội dung: (xem file đính kèm)

2. Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II

+ Thời gian: ( dự kiến) 01 ngày, trong tháng 12/2017

3.Thời gian nhận bài viết Hội thảo:Trước ngày 30/10/2017

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi đến cán bộ giảng viên đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

12:07 20/07/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ