Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phổ thông"

1. Chủ đề Tiếng Việt: "Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phổ thông "

3. Nội dung: (xem file đính kèm)

2. Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm:Trường Cao đẳng Sư phạm, Lào Cai, Tổ 13 Phường Bình Minh, TP Lào Cai

+ Thời gian:  Tuần cuối tháng 10/2017

3.Thời gian nhận bài viết Hội thảo:

+Bản tóm tắt: trước ngày 31/7/2017

+Báo cáo toàn văn: Trước ngày 31/8/2017

+ Đăng ký tham dự HT: Trước ngày 15/10/2017

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi đến cán bộ giảng viên đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

12:07 20/07/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ