Hội thảo giáo dục" Chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam"

1. Chủ đề Tiếng Việt: " Chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam "

3. Nội dung:

- Chương trình và phương pháp dạy học phổ thông;

- Xây dựng Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông;

- Công tác Quản lý giáo dục phổ thông

2. Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm: tại Hà Nội

+ Thời gian:  ngày 22 tháng 9 năm 2017

3.Thời gian nhận bài viết Hội thảo:

+Đăng ký và nộp Bản tóm tắt: trước ngày 1/8/2017

+Báo cáo tham luận: Trước ngày 01/9/2017

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi đến cán bộ giảng viên đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xem file đính kèm.

Trân trọng./.

12:07 20/07/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ