Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN có 04 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 85 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 1141 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 là 1226 người.

Ngày 05/03/2018, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ký quyết định số 06/QĐ-HĐCDNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 cho các nhà giáo. Trong đó, toàn ĐHQGHN có 06 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 58 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Trường ĐH Giáo dục có 04 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017.

Cụ thể:

STT

STT theo Quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

1

172

Phạm Kim Chung

1970

Nam

Giáo dục học

Trường Đại học Giáo dục

3

178

Lê Thị Thu Hiền

1978

Nữ

Giáo dục học

Trường Đại học Giáo dục

3

748

Trần Thành Nam

1980

Nam

Tâm lý học

Trường Đại học Giáo dục

4

878

Lê Hải Anh

1972

Nữ

Văn học

Trường Đại học Giáo dục

10:02 02/02/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ