Thông báo Hội thảo “Đào tạo chuyên gia tham vấn học đường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, trân trọng thông báo hội thảo quốc tế “Đào tạo chuyên gia tham vấn học đường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm (a) kết nối những người làm thực hành trong lĩnh vực tham vấn, tâm lý, công tác xã hội trường học, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội; các nhà hoạch định chính sách và những bên liên quan khác; (b) Trao đổi và thảo luận về các vấn đề triết lý, lý thuyết và thực tiễn trong đào tạo chuyên gia tham vấn học đường; (c) Xây dựng những cam kết về đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như các định hướng phát triển nghề tham vấn học đường ở Việt Nam.

Thời gian và địa điểm

8:30-12:00, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018

  Hội trường 901, Tòa nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

1. Nội dung chính của hội thảo

- Thảo luận về định hướng, yêu cầu về đào tạo chuyên gia tham vấn học đường trên thế giới và Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

- Chia sẻ các cơ hội và thách thức của nghề tham vấn học đường, trong các môi trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam, và giáo dục bản địa; vai trò của chuyên gia tham vấn học đường trong việc hỗ trợ nhà trường, giáo viên, học sinh đạt các mục tiêu giáo dục.

- Đề xuất chiến lược phát triển ngành tham vấn học đường ở Việt Nam, vận dụng kinh nghiệm thế giới .

- Đề xuất nội dung về đảm bảo chất lượng về đào tạo chuyên gia tham vấn học đường ở Việt Nam.

2. Danh sách diễn giả

TS. Trần Thành Nam- Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

TS. Nam có bằng tiến sĩ về Tâm lý học lâm sàng, trường ĐH Vanderbilt Hoa Kì. TS. Nam có 15 kinh nghiệm can thiệp cho các trẻ em và vị thành niên có các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hiện nay, TS Nam tập trung nghiên cứu thích ứng và xây dựng các chương trình huấn luyện kĩ năng làm cha mẹ. TS. Nam cũng quan tâm đến các vấn đề về ứng dụng công nghệ trong tham vấn học đường và tư vấn hướng nghiệp.

TS. Amie Pollack, Nghiên cứu viên chính, ĐH Vanderbilt Hoa Kì

TS. Pollack có bằng tiến sĩ về Tâm lý học lâm sàng. Trọng tâm công việc của bà là nghiên cứu phương thức phổ biến can thiệp tâm lý dựa vào bằng chứng khoa học, và triển khai các chương trình can thiệp về sức khỏe tâm thần trong trường học, đặc biệt chú trọng đến hỗ trợ can thiệp các vấn đề liên quan đến sang chấn. Trong những năm gần đây, bà tham gia vào nhiều các dự án phát triển quốc tế, hướng đến xây dựng năng lực về nghiên cứu, đào tạo và thực hành phòng ngừa và can thiệp các vấn đề Sức khỏe tâm thần ở Việt Nam và các nước Châu Á. 

Ths. Lori Fairbairn- Chuyên viên tham vấn học đường, trường Quốc tế BIS.

Bà Lori Fairbairn có bằng thạc sĩ giáo dục về tham vấn quốc tế. Bà đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế hơn 10 năm qua. Bà đã sống và làm việc tại Nhật bản, Kuwait, Bangladesh và Việt Nam. Bà có đam mê lớn là làm việc, hỗ trợ học sinh, giúp cho các em có thể hiện thực hóa những điểm mạnh và sử dụng những điểm mạnh này để đạt được các ước mơ tương lai. Bà cũng tham gia các chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo- cũng là một phần công việc mà bà huấn luyện và hướng dẫn các học sinh.

Ths. Phương Hoài Nga, Trưởng phòng Tâm lý học đường, Trường PT Liên Cấp Olympia.

Ths. Phương Hoài Nga là giám đốc chương trình phát triển con người, thành viên ban giám hiệu của trường PT liên cấp Olympia. Bà đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tham vấn và tâm lý trường học. Bà đã tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai chương trình cố vấn học tập, tham vấn học đường và chương trình phát triển con người tại trường Olympia. 

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc dự án vùng Hà nội, Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam

Bà Lê Quỳnh Lan hiện là Quản lý chương trình vùng dự án đô thị của tổ chức  phi chính phủ Quốc tế Plan tại Việt Nam. Bà Lan là người đưa ra sáng kiến và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam thiết lập và vận hành Đường dây tư vấn và trợ giúp trẻ em đầu tiên tại Việt Nam (và bây giờ là Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em). Bà Lan cũng là người xây dựng ý tưởng  và quản lý việc triển khai dự án “Trường học an toàn thân thiện và bình đẳng”, một  mô hình có cách tiếp cận tổng thể, dùng trường học là điểm đến, kết nối để giải quyết vấn đề Bạo lực giới trong học đường, đặc biệt, mô hình phòng tham vấn học đường đã được thử nghiệm thành công trong dự án tại Hà Nội  và đang được nhân rộng trên toàn quốc.

 PGS.TS Đặng Hoàng Minh- Trường ĐH Giáo dục.

PGS.TS. Minh là Giám đốc Trung tâm thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng tâm lý và chủ nhiệm bộ môn Giáo dục và trị liệu, Khoa các KHGD, Trường ĐHGD. PGS. Minh có 15 năm kinh nghiệm can thiệp các vấn đề SKTT cho trẻ em và vị thành niên. PGS. Minh quan tâm đến việc kết nối các trường để xây dựng các chương trình phòng ngừa và can thiệp SKTT dựa vào trường học. Chương trình chăm sóc SKTT dựa vào trường học NỐI KẾT do PGS.Minh và nhóm nghiên cứu thử nghiệm một số trường tiểu học tại Hà nội và Đà nẵng được chứng minh có hiệu quả.

3. Liên hệ và đăng kí tham dự

Vui lòng đăng kí tham dự hội thảo trước ngày 20/4/2018

Ths. Trần Thị Thu Hằng

Tel: 0247301723 (3609),
Mobile: 093 680 4369

thuhang.tran3110@gmail.com

Website: http://education.vnu.edu.vn

4. Chương trình dự kiến

 

08:00 – 08:30

Đón tiếp đại biểu

08:30 – 8:45

Khai mạc và Báo cáo đề dẫn – GS. TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐHGD

08:45 – 9:05

 Đào tạo chuyên viên tham vấn học đường tại trường Đại học Giáo dục- Tiếp cận năng lực theo chuẩn đầu ra của thế giới- TS. Trần Thành Nam, trường ĐHGD

09:05 – 9:25

Tham vấn học đường trong thế kỉ 21: Thách thức và cơ hội với công tác đào tạo và phát triển nghề-  TS. Amie Pollack, Nghiên cứu viên chính trường ĐH Vanderbilt, Hoa Kì.

09:25– 9:45

Thực trạng công tác tham vấn học đường ở Việt Nam: Tồn tại và định hướng phát triển và đào tạo trong bối cảnh CMCN 4.0- TS. Trần Anh Tuấn và PGS.TS Đặng Hoàng Minh, Trường ĐHGD, ĐHQGHN

9:45 – 10:05

Mô hình tham vấn học đường tại trường Quốc tế BIS-  Ths. Lori Fairbairn- Chuyên viên tham vấn học đường, trường Quốc tế BIS

10:05 – 10:25

Vai trò của chuyên viên tham vấn học đường trong việc hỗ trợ giáo viên giáo dục học sinh – Ths. Phương Hoài Nga, Trường PT Liên Cấp Olympia

10:25 – 10:30

Nghỉ giải lao – Tiệc trà

10:30-10:50

Vai trò  của tham vấn học đường đối với việc xây dựng môi trường học tập an toàn- Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc dự án, Tổ chức PLAN

 10:50 – 11:45

Thảo luận: Làm thế nào để phát triển nghề tham vấn học đường và đảm bảo chất lượng đào tạo ở Việt Nam

Điều hành: GS.TS Nguyễn Quý Thanh- Hiệu trưởng trường ĐHGD

Các chuyên gia.

11:45 – 12:00

Kết thúc Hội thảo

02:04 13/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ