Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 2781/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 23/08/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật bản- Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2018-2019, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên

2. Giá trị học bổng: 340 USD/ sinh viên/ năm học (tương đương khoảng 7.915.200 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2017-2018;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn.

4. Hồ sơ đăng ký:

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2017-2018, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 1 trang A4);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 1 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động  Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có).

5. Đăng ký hồ sơ trực tuyến và dự kiến quy trình xét chọn:

- Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên.

- Ứng viên đăng ký học bổng trực tuyến tại địa chỉ:  http://123.25.15.12:8888/hocbong

- Thời gian sinh viên đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 06/09/2018

- ĐHQGHN thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước ngày 13/9/2018.

- Sinh viên đạt vòng sơ duyệt nộp hồ sơ tại Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN: Trước ngày 20/9/2018.

- Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thẩm định hồ sơ sinh viên và báo cáo ĐHQGHN: Trước ngày 26/9/2018.

- ĐHQGHN gửi đề cử tới Quỹ học bổng: Trước ngày 28/9/2018.

- ĐHQGHN thông báo kết quả: Trước ngày 10/10/2018.

- ĐHQGHN tổ chức Lễ trao học bổng: Ngày 22/10/2018.

      Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại: 024.37547670 (số máy lẻ 416); Email: hocbongvnu@gmail.com. 

          Trân trọng ./.        

08:08 27/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ