Kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26.08.2018

Ngày 26/08/2018, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN) đã phối hợp với các đơn vị thành viên ĐHQGHN tổ chức thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên khóa QH.2018. Bài thi nhằm phân loại sinh viên thành 2 đối tượng  người học:

 1. Những sinh viên có kết quả là “ĐẠT”, bắt buộc tham gia học lần lượt từ học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (TACS1) đến Tiếng Anh cơ sở 3 (TACS3) để đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3, gồm 210 giờ tín chỉ.
 2. Những sinh viên có kết quả “KHÔNG ĐẠT”, được khuyến cáo tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường do trường ĐHNN phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức, gồm 180 giờ, chia làm 02 giai đoạn. Kết thúc mỗi giai đoạn, sinh viên sẽ tham gia bài thi sát hạch. Nếu đạt bậc 2, sẽ tham gia vào các lớp TACS1.

1. Kết quả kì thi (Sinh viên tải danh sách kết quả thi tại đây)

3061/3219 sinh viên trong ĐHQGHN tham gia thi, đạt tỉ lệ 96%. Cụ thể như sau:

STT

Trường

Số sinh viên đăng kí

Số dự thi

Tỉ lệ %

1

Đại học Kinh tế

950

891

93.79

2

Đại học Công nghệ

823

795

96.60

3

Đại học Ngoại ngữ

750

715

95.30

4

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1821

1794

98.50

5

Khoa Luật

497

472

94.97

6

Đại học Giáo dục

199

188

94.47

Tổng

5040

4855

96.32

Kết quả sinh viên đạt/ không đạt bậc 2/ không đi thi của các Trường: (có bảng điểm đính kèm)

STT

Trường

Số sinh đạt bậc 2

Số không đạt

Không thi

1

Đại học Kinh tế

852 (95.62%)

39 (4.38%)

59 (6.21%)

2

Đại học Công nghệ

638 (80.25%)

157 (19.75%)

28 (3.40%)

3

Đại học Ngoại ngữ

745 (98.80%)

5 (1.20%)

30 (6.70%)

4

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1124 (62.65%)

670 (37.35%)

27 (1.48%)

5

Khoa Luật

382 (80.93%)

90 (19.07%)

25 (5.03%)

6

Đại học Giáo dục

129 (68.62%)

59 (31.38%)

11 (5.53%)

Tổng

3870

1020

180

2. Tổ chức giảng dạy học phần TACS1

Căn cứ vào kết quả kì thi, Trường Đại học Ngoại ngữ kính đề nghị:

 • Đợt thi bổ sung được tổ chức vào ngày 23/09/2018. Các đơn vị lập danh sách thí sinh đăng kí dự thi và chuyển danh sách dự thi về ĐHNN trước ngày 15/09/2018 như quy trình đợt thi ngày 26/08/2018.
 • Đối với các sinh viên có điểm số > 9.0, tiệm cận với trình độ bậc 3, các đơn vị có thể khuyến khích sinh viên ôn tập và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ để xét công nhận điểm và miễn học ngay từ năm thứ nhất. Thông tin về kì thi Vstep xem tại: http://vstep.vnu.edu.vn/
 • Sinh viên có chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra, cần đảm bảo 03 điều kiện sau đây mới có thể dừng học: chứng chỉ phù hợp, đã nộp cho Phòng Đào tạo để hậu kiểm và nhận quyết định miễn học, đã hoàn thành học phần đã đăng kí.   
 • Sinh viên có kết quả ĐẠT được phép đăng kí học từ học phần TACS1. Kết quả “Đạt” được coi như học phần tiên quyết để sinh viên có thể đăng kí học phần TACS1 trên cổng Portal đăng kí môn học.

3. Tổ chức giảng dạy học phần tiếng Anh tăng cường (TATC)

 • Số lượng lớp: Các đơn vị căn cứ vào số lượng sinh viên chưa đạt bậc 2 và ra thông báo cho sinh viên về kế hoạch mở lớp TATC. Sĩ số tối thiểu: 20; Sĩ số tối đa: 30
 • Thời gian học: HKI năm học 2018-2019
 • Thời lượng: 3 - 4 tiết/buổi, 3 buổi 1 tuần. (có thể mở lớp vào ngày thứ 7 và Chủ nhật)
 • Học phí: 25.000đ/giờ tín chỉ/1 sinh viên, thu thành 02 đợt, mỗi đợt 90 giờ tín chỉ. Thời gian thu: vào đầu mỗi học phần.
 • Phân bổ kinh phí:           Đơn vị quản lý sinh viên:    25%

                                                 Đơn vị giảng dạy:                 75%

Trong trường hợp lớp được mở và sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị quản lý sinh viên, đơn vị quản lý sinh viên nhận 35% (bao gồm 10% cơ sở vật chất, 25% phí quản lý), đơn vị giảng dạy nhận 65%. 

 • Trách nhiệm của hai bên:

Đơn vị giảng dạy

  • Phân công giáo viên giảng dạy và quản lý chuyên môn.
  • Đảm bảo người học được phát triển đủ 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
  • Kiểm tra đánh giá trong quá trình học và thông báo kết quả học tập.
  • Theo dõi học vụ.

Đơn vị quản lý sinh viên

  • Thông báo kế hoạch mở lớp TATC (số lớp, thời gian, địa điểm, …)
  • Cho sinh viên đăng kí và thu học phí lớp học tăng cường.
  • Lên danh sách lớp chính thức và gửi ĐHNN- ĐHQGHN
  • Đảm bảo về cơ sở vật chất (nếu dạy tại đơn vị quản lý sinh viên)

Lưu ý: Các đơn vị cung cấp thông tin về số lượng lớp mở, địa điểm học (nếu có), lịch học cho ĐHNN qua Phòng Đào tạo – ĐHNN- ĐHQGHN. Quy trình kí hợp đồng giảng dạy như nội dung các văn bản trước đây ĐHNN đã thông báo.

 • Ghi chú: TATC 1: 90 giờ tín chỉ, TATC 2: 90 giờ tín chỉ. ĐHNN tổ chức thi sát hạch khi hết học phần TATC 1. Nếu có kết quả “Đạt”, sinh viên sẽ được miễn học phần TATC2 và vào học chương trình chính TACS1, TACS2, TACS3 gồm 14 tín chỉ để đạt trình độ bậc 3.

Trân trọng thông báo!

08:08 31/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ