Thông báo lịch học của Sinh viên nhóm ngành GD1

Thời gian bắt đầu học: ngày 10/9/2018.

Sinh viên xem danh sách chia nhóm trong file đính kèm (Danh sách GD1) theo nguyên tắc 90 sinh viên đầu danh sách học lớp học phần có mã lớp nhỏ hơn, 91 sinh viên cuối danh sách tham gia lớp học phần có mã lớp lớn hơn. (Cụ thể đã ghi chú trong TKB đính kèm).

Đề nghị các sinh viên lưu ý và đi học đúng lớp học phần theo phương án chia lớp được công bố.

Danh sách sinh viên đạt kỳ thi sát hạch Tiếng anh là 103 sinh viên đủ điều kiện đăng ký học tiếng anh cơ sở 1.

Sinh viên lưu ý thực hiện theo thời gian và thông báo của Phòng Đào tạo trường ĐHKHTN để đăng ký học tiếng anh cơ sở 1 và thời gian bắt đầu học sẽ được Phòng Đào tạo - ĐHKHTN thông báo sau.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019
(Dành cho SV năm nhất nhóm ngành Giáo dục 1 (Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên)
 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
   
Thời gian bắt đầu học: Thứ 2 ngày 10/09/2018.
 Địa điểm: Giảng đường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
   
*Ghi chú: Tiết 1 bắt đầu từ 7h00; tiết 6 bắt đầu từ 13h00.    
STT Mã lớp
môn học
Tên môn học Số
TC
Khóa Số
SV
Thứ Tiết
học
Giảng đường Ghi chú  
1 BIO2058 01 Sinh học tế bào 3 63 90 4 3-5 108-T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
2 BIO2058 02 Sinh học tế bào 3 63 91 3 6-8 208-T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
3 CHE1051 01 Hóa học đại cương 1 3 63 90 6 3-5 108-T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
4 CHE1051 04 Hóa học đại cương 1 3 63 91 6 3-5 202-T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
5 FLF2101 01 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 3 4-5 104-T5    
6 FLF2101 01 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 6 1-2 101-T5    
7 FLF2101 02 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 3 4-5 105-T5    
8 FLF2101 02 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 6 1-2 104-T5    
9 FLF2101 03 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 3 4-5 101-T5    
10 FLF2101 03 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 6 1-2 206-T5    
11 FLF2101 04 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 3 4-5 207-T5    
12 FLF2101 04 Tiếng Anh cơ sở 1 3 63 35 6 1-2 205-T5    
13 INT1003 50,51,52,53 Tin học cơ sở 1 3 63 25 2 1-2 211-T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
14 INT1003 50,51,52,53 Tin học cơ sở 1 3 63 25 5 1-3,3-5 409T5,411T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
15 INT1003 54,55,56,57 Tin học cơ sở 1 3 63 25 2 1-2 208-T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
16 INT1003 54,55,56,57 Tin học cơ sở 1 3 63 25 5 6-8,8-10 409T5,411T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
17 MAT1091 08 Giải tích 1 3 63 25 2 3-5 211-T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
18 MAT1091 10 Giải tích 1 3 63 25 2 3-5 208-T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
19 PHI1004 01 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 63 181 4 1-2 GDT7 Tất cả 181 sinh viên trong danh sách GD1  
20   Tiếng Anh tăng cường 1   63 30 2 6-9 TH1    
21   Tiếng Anh tăng cường 1   63 30 4 6-9 TH1    
22 PSE2001 01 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3 63 90 6 8-10 108-T5 Nhóm 1 (90SV đầu trong danh sách lớp GD1)  
23 PSE2001 02 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3 63 91 6 8-10 402-T5 Nhóm 2 (91SV cuối cùng trong danh sách lớp GD1)  
                     
Chú ý: Môn Tin học cơ sở 1 Sinh viên tập trung học lý thuyết trước khi thực hành tại các phòng máy (409T5, 411T5)
  Môn Tiếng Anh cơ sở 1 sau khi thi sát hạch, SV đăng ký học với lớp trưởng.    
   (Chú ý: Môn tiếng Anh cơ sở 1 không tính điểm trung bình chung tích lũy, SV cân nhắc kỹ khi đăng ký)
                     
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC    

 

04:09 05/09/2018

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ