Thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 2906/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 06/09/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2018-2019, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên

2. Giá trị học bổng: 500 USD/ sinh viên (tương đương khoảng 11.656.000VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy (trừ sinh viên Khóa QH-2018);

- Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả
rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tham hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên.

- Sinh viên đăng ký học bổng trực tuyến tại địa chỉ:

http://123.25.15.12:8888/hocbong.

- Thời gian sinh viên đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 18/9/2018.

- ĐHQGHN thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước ngày 21/9/2018.

- Sinh viên đạt vòng sơ duyệt nộp hồ sơ tại đơn vị: Trước ngày 27/9/2018.

- Đơn vị thẩm định hồ sơ sinh viên và gửi đề cử tới ĐHQGHN: Trước ngày 03/10/2018.

- ĐHQGHN thẩm định và gửi đề cử tới Quỹ học bổng: Ngày 5/10/2018.

- ĐHQGHN thông báo kết quả và tổ chức Lễ trao học bổng: Tháng 11 năm 2018.

            - Kết quả học bổng sẽ được thông báo qua email.

5. Hồ sơ đăng ký: Sau khi có kết quả vòng sơ duyệt, sinh viên chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ, có độ dài không quá 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Pony Chung, Hàn Quốc và Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (có độ dài không quá 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại: 024.37547670 (số máy lẻ 416); Email: hocbongvnu@gmail.com.  

            Trân trọng ./.

09:09 12/09/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ