Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 2905/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 06/09/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ I, năm học 2018-2019 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2017-2018 sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì lấy kết quả thi đại học để xét chọn.

- Có hoàn cảnh khó khăn.

- Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng ở các kỳ tiếp theo.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Sinh viên có thể tiếp tục được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

3. Chỉ tiêu học bổng : 02 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2018-2019 cho sinh viên ;

- Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Thùy Linh; email: nltlinh@vnu.edu.vn).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt);

- Bảng điểm năm học 2017-2018 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 1 năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 14/09/2018

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

09:09 12/09/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ