Thông báo số 2 Hội thảo quốc tế "Giáo dục cho mọi người" Education for all

Tiếp theo Thông báo số 1 số 1222/ĐHGD-TB, ngày 26 tháng 7 năm 2018 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Giáo dục cho mọi người” (“Education for all”) vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi thông báo số 2 về Hội thảo như sau:

1. Mục tiêu hội thảo: Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi học thuật và công bố những kết quả nghiên cứu mới trong giáo dục về các vấn đề lý thuyết và thực hành cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, những ý tưởng mới cho sự phát triển của giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

2. Nội dung hội thảo: Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề chính như sau: (1) Vai trò và ảnh hưởng của trường học thông minh; (2) Nghiên cứu bài học trong học tập cộng đồng; (3) Giáo dục hòa nhập; (4) Lãnh đạo và quản lý.

3. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 16h30, ngày 21 tháng 9 năm 2018

4. Địa điểm tổ chức: Nhà khách tỉnh Quảng Ninh, số 277 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

5. Thành phần tham dự:

- Đại diện Bộ GD và ĐT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ĐHQGHN, Hội đồng Khoa học và Công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội; Cơ quan Văn hóa - Giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam;

- Giảng viên và học viên Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc; các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học quan tâm.

6. Kinh phí:

6.1. Kinh phí tham dự Hội thảo: miễn phí.

6.2. Kinh phí ăn ở, đi lại: đại biểu tham dự tự túc kinh phí.

7. Liên hệ: Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ với ThS. Nguyễn Thị Kim Nhân qua số điện thoại: 0979.302.999.

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm tham gia của các đại biểu, các giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng thông báo./.

03:09 18/09/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ