Thông báo Hội thảo " Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thực hiện CV số 3896/TB-ĐHSP ngày 24/9/2018 của Trường Đại học Thái Nguyên về việc Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế ICTER 1 với chủ đề năm 2018 " Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0", Trường ĐHGD xin thông báo các thông tin về HT như sau:

1. Nội dung Hội thảo:
1.1 Những vấn đề chung
- Quản trị đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;
- Khung năng lực nghề nghiệp giáo viên và giảng viên sư phạm các nước ASEAN;
- Mô hình đào tạo giáo viên: kinh nghiệm trong nước và quốc tế;
- Giáo dục nghề nghiệp trong chương trình đào tạo giáo viên;
- Công nghệ dạy học. e-learning và những ứng dụng trong đào tạo giáo viên;
1.2 Tiểu ban KHTN
- Đào tạo giáo viên trong lĩnh vực khoa học tự nhiên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
- Giáo dục STEM và phát triển chương trình dạy học theo định hướng STEM
1.4 Tiểu ban KHXH
- Đào tạo giáo viên trong lĩnh vực khoa học xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Giáo dục STEM
- Giáo dục đa văn hóa trong trường phổ thông;
- Giáo dục ngôn ngữ, văn hóa cho cộng đồng các dân tộc thiểu số;
2. Ngôn ngữ sử dụng
- Bài viết tham dự Hội thảo, báo cáo tại Hội thảo sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh
- Thời gian nộp tóm tắt: trước ngày 10/10/2018
- Thời gian nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 30/10/2018 theo email: tueconference-2018@dhsptn.edu.vn
3. Công bố khoa học
- Báo cáo chất lượng sẽ được đăng in trong kỷ yếu HT có chỉ số ISNBN
4. Lệ phí đăng bài: 2.000.000/bài
5. Thông tin liên hệ:
Truy cập website: wwwtueconference2018.dhsptn.edu.vn
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xem fiel đính kèm.
Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến để các giảng viên và nhà khoa học quan tâm tham gia viết bài.
Trân trọng./.
Phòng KH-HTPT

 

12:10 01/10/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ